Όροι και Προϋποθέσεις

  1. Ηλικία οδηγού: τουλάχιστον 23 χρονών
  2. Δίπλωμα οδήγησης : χρειάζεται μια έγκυρη άδεια οδήγησης που έχει βγει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν από την χώρα διαμονής ή μια διεθνή άδεια οδήγησης
  3. Eλάχιστη ενοικίαση: μια μέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα υπολογίζεται σε κόστος ως το 1/5 της ημερήσιας τιμής
  4. Πρόστιμα κινήσεως: όλα τα πρόστιμα που προέρχονται από παραβίαση του ελληνικού κώδικα οδήγησης πληρώνονται από τους ενοικιαστές
  5. Βενζίνη: η κατανάλωση βενζίνης πληρώνεται από τους ενοικιαστές. Μόνο unleaded καύσιμα χρησιμοποιούνται
  6. Mεταφορά αυτοκινήτου: χρειάζεται πρώτα εξουσιοδότηση από το TOP CARS
  7. Αλλαγή αυτοκινήτου σε περίπτωση βλάβης

 

Express Request Form